Glasets framtid är... ljus

Typ:Händelser Av: Datum:

Äntligen fredag! Vi önskar er alla en härlig helg.

Här kommer lite intressant läsning om glasets framtid.

”Glaset i fokus när framtidens skolmiljöer diskuteras”

”Andelen glas i byggnation ökar konstant, såväl i bostäder och vårdmiljöer som på skolor och arbetsplatser. I strävan att skapa attraktiva, ljusa och trygga miljöer att trivas i fyller glaset en viktig funktion. Därför är det inte konstigt att glaset står i fokus när forskare, arkitekter, lärare med flera samlas i Uppsala för att diskutera hur framtidens skolor kan byggas.

Erik Haara, vd, GBF

Glas i skolmiljön ökar kontinuerligt för att bland annat öka välmåendet genom större ljusinsläpp samt för att minska mobbning genom ökad insyn. Vissa röster lyfter nu även frågan om att glas mellan klassrum och korridor kan ha viss negativ påverkan på barnens koncentrationsförmåga.

Glasbranschföreningens vd Erik Haara välkomnar en bred diskussion om arbetsmiljön i skolan och menar att glas är ett mångfacetterat material som ger möjlighet till många olika användningsområden och lösningar. Han tror att det är viktigt att man ser till hur förutsättningarna på den enskilda skolan ser ut och inte försöker hitta en lösning som ska passa för alla.

– Självklart måste vi värna om barnens inlärnings- och koncentrationsförmåga i skolan. Det handlar om att man måste se till varje enskild plats och planera skolmiljön utifrån det. Om det är en korridor där konstant många elever och lärare passerar, är miljön tryggare än om det är undanskymd plats. Då fyller glaset en mycket bra funktion i det senare fallet. Barnen i klassrummet blir inte distraherade samtidigt som miljön i korridoren blir tryggare.

Erik Haara menar också att dagens glaslösningar kan varieras otroligt mycket. Att det handlar om att ha rätt lösning på rätt plats.

– En fördel med glas är att man kan anpassa inomhusmiljön utifrån behov. Det vanligaste är ju att man kan dra för en gardin, men det finns idag stora möjligheter att variera graden av genomsiktlighet i själva glaset. Det kan man göra genom printat eller filmat glas med grafiska mönster, det finns glas med olika grader av transparens och det finns till och med helt dynamiska glas som kan växla mellan att vara totalt transparenta eller helfärgade, säger han.

Att tillgången till dagsljus är en viktig faktor att lyfta in i debatten när man diskuterar glas i skolmiljö, är något som Erik Haara poängterar.

– Forskningen visar att vi presterar bättre i ljusa lokaler med rikligt dagsljusinflöde. Särskilt viktigt blir det på nordliga breddgrader där dagsljus stora delar av året är en bristvara. Jag hoppas att en debatt om glas i skolan också kan lyfta frågan om dagsljus vid nybyggnation, ett ämne som det varit ganska tyst om i en tid av bostadsbrist och förtätning av staden, säger Erik Haara.”