Underbart sommarhus klart för inflyttning

Typ:Nya projekt Av: Datum:

Ett fantastiskt projekt där ytter- och innerväggar bestod till 85% glas. Vi fick möjligheten att tillverka och leverera alla partier.
 
Kanonfint jobb och resultat!